www.sisky.cz

Šišky.
Skrývají v sobě semínka,
která jsou zárodkem něčeho,
co vzroste a nese úrodu, rozvíjí se.
Šišky a jejich semínka.
Budoucnost.


Orencia / Hradec Králové / 17. – 20. 9. 2014 / 58. Výroční Česko-slovenský revmatologický kongres