www.sisky.cz

Šišky.
Skrývají v sobě semínka,
která jsou zárodkem něčeho,
co vzroste a nese úrodu, rozvíjí se.
Šišky a jejich semínka.
Budoucnost.


Prezentace preparátu Baraclude pro společnost Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
na XL. Májových hepatologických dnech, Karlovy Vary (16. – 18. 5. 2012)